Aby bola zachovaná funkčnosť otváravo-sklopného kovania (OS) na oknách a dverách, je potrebné najmenej 1xročne uskutočniť nasledovné opatrenia:

  • Pravidelne kontrolovať opotrebenie na dieloch kovania.
  • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať.
  • Používať len také čistiace a ošetrovacie prostriedky ktoré nenarušia ochranu proti korozii

na stiahnutie:

Príručka pre údržbu plastových okien

 

Pridaj komentár